سه‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1394 @ 07:59 ب.ظ

لباس رومیان در تاریخ گذشته چگونه بوده است ؟

لباس رومیان در تاریخ گذشته چگونه بوده است ؟

http://kadbanoo.net/wp-content/uploads/2014/04/washing_cotton.jpg

با تبدیل تاریخ به حال می توانید از گذشته ها درس بگیریم و پیشرفت کنیم

رومی‌ها عادت داشتند از پنبه نسوز در لباس‌هایی که هر روز می‌پوشیدند استفاده کنند.

پیشینیان پلینی  گفته آنها به این دلیل لباسهایی با الیاف پنبه نسوز می‌پوشیدند که آنها سفیدتر از پارچه‌هایی با الیاف معمولی بودند و می‌توانستند خیلی راحت لباس‌هایشان را درون آتش پرتاب کنند.

او همچنین خاطر نشان کرد که خدمتکارهایی که لباسهایی با الیاف معدنی می‌پوشیدند اغلب از بیماری‌های ریوی رنج می‌بردند.

با تبدیل تاریخ به حال می توانید از گذشته ها درس بگیریم و پیشرفت کنیم

لباس رومیان در تاریخ گذشته چگونه بوده است ؟


برچسب‌ها: تبدیل تاریخ