شنبه 24 آبان‌ماه سال 1393 @ 09:48 ق.ظ

اشعار شهریار


 اشعار شهریار


آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد

جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد


 اشعار شهریار


اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب

آب رفته است که آن سرو روان بازآورد


 اشعار شهریار


نوجوانی که غم دوری او پیرم کرد

باز پیرانه سرم بخت جوان بازآورد


 اشعار شهریار


گل به تاراج خزان رفت و بهارش از نو

تاج سر کرد و علیرغم خزان بازآورد


 اشعار شهریار


پرئی را که به صد آینه افسون نشدی

دل دیوانه به فریاد و فغان بازآورد


 اشعار شهریار


دست عهدی که زدش بر در دل قفل وفا

درج عفت به همان مهر و نشان بازآورد


 اشعار شهریار


تیر صیاد خطا رفت و ز دیوان قضا

پیک راز آمد و طغرای امان بازآورد


 اشعار شهریار


شهریارا ز خراسان به ری آوردش باز

آن خدائی که هم او از همدان بازآورد

اشعار شهریار

 اشعار شهریار

برچسب‌ها: اشعار شهریار
سه‌شنبه 6 آبان‌ماه سال 1393 @ 02:11 ب.ظ

اشعار شهریار


اشعار شهریار


آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد

جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد


اشعار شهریار


اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب

آب رفته است که آن سرو روان بازآورد


اشعار شهریار


نوجوانی که غم دوری او پیرم کرد

باز پیرانه سرم بخت جوان بازآورد


اشعار شهریار


گل به تاراج خزان رفت و بهارش از نو

تاج سر کرد و علیرغم خزان بازآورد


اشعار شهریار


پرئی را که به صد آینه افسون نشدی

دل دیوانه به فریاد و فغان بازآورد


اشعار شهریار


دست عهدی که زدش بر در دل قفل وفا

درج عفت به همان مهر و نشان بازآورد


اشعار شهریار


تیر صیاد خطا رفت و ز دیوان قضا

پیک راز آمد و طغرای امان بازآورد


اشعار شهریار


شهریارا ز خراسان به ری آوردش باز

آن خدائی که هم او از همدان بازآورد

اشعار شهریار

اشعار شهریار

برچسب‌ها: اشعار شهریار
چهارشنبه 9 مهر‌ماه سال 1393 @ 01:32 ب.ظ

اشعار شهریاراشعار شهریار


برداشت پرده شمعم و پروانه پرگرفت

بازار شوق پردگیان باز درگرفت


اشعار شهریار


شمع طرب شکفت در آغوش اشک و آه

ابری به هم برآمد و ماهی به برگرفت


اشعار شهریار


زین خوشترت کجا خبری در زند که دوست

سر بی خبر به ما زد و از ما خبر گرفت


اشعار شهریار


بار غمی که شانه تهی کرد از او فلک

این زلف و شانه خواهدم از دوش برگرفت


اشعار شهریار


یک تار موی او به دو عالم نمیدهند

با عشقش این معامله گفتیم و سرگرفت


اشعار شهریار


چشمک زند ستاره صفت با نسیم صبح

شمع دلی که دامن آه سحر گرفت


اشعار شهریار


چون شعر خواجه تازه و تر بود شهریار

شعر توهم که درس خود از چشم تر گرفت

اشعار شهریار

اشعار شهریار

برچسب‌ها: اشعار شهریار
( تعداد کل: 4 )
   1       2    >>