شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 @ 08:42 ق.ظ

اس ام اس ویرانی و گریه دار

اس ام اس ویرانی و گریه دارهرکه عاشق شد جفا بسیار می باید کشید

 بهر یک گل منت از صد خار می باید کشید

من به مرگم راضی ام اما نمی آید اجل

 بخت بد بین ، از اجل هم ناز می باید کشیداس ام اس ویرانی و گریه داردیشب در جاده های سکوت

 در ایستگاه عشق هرچه منتظر ماندم

کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد

 و من تنها تر از همیشه به خانه برگشتماس ام اس ویرانی و گریه دارهیچگاه ویترینی نداشته ام تا دلم را در آن به نمایش بگذارم

در قامت یک فروشنده دوره گرد عاشق تو شدم

از این روست که تمام خیابان های شهر

عشق مرا می شناسنداس ام اس ویرانی و گریه دارمرا بخوان امشب که سودای تو را دارم

در این رهسپار زندگی نیاز مبهمی دارماس ام اس ویرانی و گریه دارهمیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی

وای از اون روزی که خودش بشه درد دلتاس ام اس ویرانی و گریه دار

جمعه 29 شهریور‌ماه سال 1392 @ 08:17 ق.ظ

اس ام اس حس رمانتیک

اس ام اس حس رمانتیکبی شک آسمان خدا

با این همه ستاره یک تیم برنده استاس ام اس حس رمانتیکببندم شال و می پوشم قدک را

 بنازم گردش چرخ و فلک را

بگردم آب دریا ها سراسر

 بشویم هر دو دست بی نمک رااس ام اس حس رمانتیکدر ماه مهر بادهای پاییزی

بی مهری را با برگ درختان آغاز می کننداس ام اس حس رمانتیکآن قدر عشق تو دارم که اگر آه کشم

 ز لبم بوی کباب جگرم می آید !اس ام اس حس رمانتیکمن یک نامه عاشقانه ام ، بازم کن

 محتاج کمی نوازشم ، یارم باش

هر قدر که سکه ای سیاهم ای دوست

در قلک سینه ات پس اندازم کناس ام اس حس رمانتیکشیرین تر از عسل هم میتوان آفرید

 اما به شرط آنکه من آن زنبور سرباز دل باخته باشم

و تو آن تنها گلی که نصیب من شده استاس ام اس حس رمانتیکدل به صدایی که مگر در تو رسد

 ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرداس ام اس حس رمانتیک

پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1392 @ 09:44 ق.ظ

اس ام اس جدید و زیبای عاشقانه

اس ام اس جدید و زیبای عاشقانهحمد می گویم خدای مهربان

خالق و سازنده این مکان

آفریده این زمین و آسمان

 کائنات و جمله موجود آناس ام اس جدید و زیبای عاشقانهدل های بزرگ و احساس های بلند

 عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند

که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است

اما کدامین معشوق مخاطب راستین

چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند استاس ام اس جدید و زیبای عاشقانهتو اگر می دانستی که چه زخمی دارد

خنجر از دست رفیقان خوردن

از من خسته نمی پرسیدی که

 چرا تنهائیاس ام اس جدید و زیبای عاشقانهعاشقم کردی و گفتی که عاشقان دیوانه اند

 عاقبت عاشق شدی دیدی که خود دیوانه ای ؟اس ام اس جدید و زیبای عاشقانهدیگران گر به تمنای وصال تو خوشند

 ما شبو روز به یک وعده دیدار خوشیماس ام اس جدید و زیبای عاشقانهبزرگترین متهم تاریخ کسی است که

 ندونه قلبش واسه کی می زنهاس ام اس جدید و زیبای عاشقانهجهان بی دوست زندان جان است

 صفای زندگی با دوستان استاس ام اس جدید و زیبای عاشقانهبیا اینجا صداقت می فروشم

 برای تو محبت می فروشم

بیا بهر نگاهی از تو ای دوست

دلم را زیر قیمت به تو می فروشماس ام اس جدید و زیبای عاشقانه

( تعداد کل: 26 )
   1       2       3       4       5       ...       9    >>