اس ام اس بسیار زیبای فلسفیروغن شتر مرغدلمان کوچک است

ولی آنقدر جا دارد

که برای هر عزیزی که دوستش داریم

نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر


امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمیکاهد

همیشه هستی … همین حوالی


به دلم نشستی ولی دو زانو !

معذب نباش

برو عقب قشنگ تکیه بده

پاهاتم دراز کن

این دل فقط جای توئه


اس ام اس بسیار زیبای فلسفی

جملات زیبا و جدیدعکس عاشقانه غمگین 2013شراب چند سالِ است نامت!؟

به زبان که می‌آورم مست می‌شوم!

بند ناف روحـم از تـــو بـــریـــدنـــے نـیـسـت

ایـن هـمـه تلـا ش مـکـن!

مـن ایـن نـارسـے را

دوسـت دارم…

بـه هـر قـیـمـتـــے !!!


پله ها را بالا رفتم

پایین آمدم ،

عطرت یک جا

بَند نمی شود


جملات زیبا و جدیدساعت الیزابت

اس ام اس عاشقانه بسیار زیبا و شیکعکس غمگین نوشته دارلحظات دوریت را با ساعت شنی می شمارم

اکنون یک صحرا گذشته است


خدا را شکر بعد از اینهمه زندگی منم یه چیزی شدم

“فراموش”


شراب چند سالِ است نامت!؟

به زبان که می‌آورم مست می‌شوم!اس ام اس عاشقانه بسیار زیبا و شیکپشتی طبی باراد

عاشقونه و زیبا
یه هوایت بگو آنقدر به سرم نزند

من ! سرم درد می کند

خدایا کاسه ی صبرم کوچک نیست

این غم ها بزرگتر از دل هستند

و چه انتظار بزرگی است

اینکه بدانی پشت هر “دوستت دارم”

چقد دوستت دارم…!


عاشقونه و زیباعکس جالب

جملات زیبا و جدید


چیست از این خوبتر در همه آفاق کار

دوست به نزدیک دوست ، یار به نزدیک یار


نوازشگر خوبی نبودی

سفید شده  تار مویی را که قسم خوردی

با دنیا عوضش نمیکنی


تـو که نیستی

من به عکس هایت می نگرم

این همان تنفسِ مصنـوعی است

جملات زیبا و جدیدعکس های جالب